Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS Việt Hương

Lạng Giang, Bắc Giang
3636883
c12viethuonglg.bacgiang@moet.edu.vn